Over SOAB WURX

 

SOAB WURX kenmerkt zich door een eigen stijl van werken. We zijn vaak pionier of kwartiermaker voor nieuwe projecten en zetten de bakens voor een duurzame, mensgerichte toekomst uit. Dat doen we in opdracht van gemeenten, provincies, woningcorporaties projectontwikkelaars, belangenverenigingen en bedrijven. Daarnaast schrijft en werkt SOAB WURX mee aan websites, folders, publicaties en werkmappen voor haar opdrachtgevers. Regelmatig dragen we bij aan workshops, cursussen en congressen. SOAB WURX is vooral actief op het gebied van Wonen, Mobiliteit en Bouw. We staan bekend om de wijze, waarop we tussen deze gebieden verbanden leggen.

Mobiliteit
Het streven naar duurzame en hoge kwaliteit van de openbare ruimte en sociale cohesie vormt de grondslag van het denken van SOAB WURX over mobiliteitsvraagstukken. Hiervoor zoekt SOAB WURX naar innovatieve, toekomstbestendige concepten. De kwaliteit van onze dagelijkse woon- en leefomgeving, veiligheid en de positie van zwakkere verkeersdeelnemers als kinderen en ouderen staan daarin centraal. SOAB WURX staat voor gedegen en creatieve conclusies uit empirisch onderzoek en veldwerk. SOAB WURX werkt vooral voor lokale overheden en gebruikersgroepen. Naast observaties en tellingen organiseert SOAB WURX veel ludieke gedragsacties om verkeersdeelnemers te leren altijd bij de les te blijven en met elkaar rekening te houden.

Wonen +
De wortels van SOAB WURX liggen op het gebied van de volkshuisvesting. In de loop van de jaren heeft SOAB WURX een groot aantal projecten in het kader van stedelijke vernieuwing, wonen/woonomgeving en wonen van specifieke doelgroepen uitgevoerd. Vanuit diverse niveaus en met een brede blik! Kenmerkend voor de totstandkoming van onze producten is het betrekken van diverse doelgroepen en partijen. De brede expertise van SOAB WURX strekt van woningmarktonderzoeken, via wonen boven winkels tot de integrale wijkaanpak en wijkeconomie. De “+” van Wonen+ maken we waar in het grote aantal projecten rond wonen en zorg, een werkterrein dat met de transitie in de zorg veel aandacht krijgt.

Woon/ en leefomgeving
De samenhang tussen ruimtelijke kwaliteit en haar gebruikers neemt een belangrijke plaats in: zo verleidt een goed-ingerichte ruimte mensen om er (langer) te verblijven en er (meer) te consumeren. Dus herinrichtingen van straten of gebieden, waar ook kwetsbare ruimtegebruikers als kinderen en senioren of mensen met een handicap de ruimte krijgen. Dat doen we met zelf-ontwikkelde concepten als Geschikt Wonen voor Iedereen (GWI) of met het Amerikaanse concept Placemaking, wat we als een van de weinigen in Nederland mogen toepassen.

Meer informatie over SOAB WURX vindt u op onze website www.soab.nl